Tři čtvrtiny lidí se setkaly s “kazítky” ve spotřebičích

Přes 75 % lidí se dle průběžných výsledků unikátního průzkumu opravitelnosti výrobků v rámci projektu Opravme Česko setkalo s tím, že se zejména elektrické výrobky rozbijí krátce po uplynutí záruční doby. Lidé by si rádi nechali své výrobky opravit, ale často neví kde nebo to nejde. Opravy výrobků přitom předchází vzniku odpadu a šetří cenné nerostné suroviny.

S tzv. plánovaným zastaráváním, tedy s tím, že se výrobek rozbije brzy po uplynutí záruční doby, se setkalo 75,5 % spotřebitelů. “Pro tento jev se zažil název kazítko nebo ještě jeden vulgárnější. Nejedná se však většinou o žádnou konkrétní součástku, ale o celý soubor výrobních postupů, volbu materiálů apod. Výrobky jsou zkrátka často tak nekvalitně konstruované, že se brzy rozbijí a výrobci co nejvíce znesnadňují možnost jejich opravy, například rozebrání a opětovné složení. Nyní to potvrdily i zkušenosti českých spotřebitelů, které jsme dotazovali v rámci první části širšího průzkumu na téma opravitelnosti,” říká zakladatel webu Opravárna a předseda nově založeného spolku Opravme Česko Jan Charvát.

Spotřebitelé by přitom možnost nechat si své výrobky opravit uvítali. Dle průzkumu se ale často setkávají s tím, že se opravit nedají (47,1 %) nebo by to vyšlo příliš draho (34,8 %). Průzkum také vyvrací názor, který je často používán zástupci výrobního průmyslu, tedy že lidé o opravu výrobků nestojí, protože touží po novém modelu. Tuto možnost zaškrtlo pouze 3,9 % lidí. “Na našem webu www.opravarna.cz, který spojuje opraváře a servisy se zákazníky, máme zaregistrováno přes 1000 opravářů a servisů po celé ČR. Dokážeme tedy najít zákazníkům opravu téměř na cokoliv opravitelného. Opravitelnost je 56 %. Zbytek opravit z důvodu nekvalitní konstrukce nelze nebo se to nevyplatí, protože například nejsou dostupné náhradní díly za rozumnou cenu. To se podle nás musí změnit,” dodává Charvát.

Průzkum zjišťoval i chování spotřebitelů v oblasti recyklace elektrospotřebičů. K odborné recyklaci odevzdá svůj výrobek jen 11 % lidí, přitom červené kontejnery jsou všude kolem a díky recyklaci lze znovu využít až 80 % materiálů. “Odborným zpracováním vysloužilých elektrozařízení se snižuje nutnost těžby surovin a spotřeby energií. Pro představu – recyklací 100 mobilních telefonů ušetříte 29 litrů ropy, která by vám vystačila na 426 kilometrů,” říká Dana Duchečková, mluvčí společnosti ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektro spotřebičů.

Podle právě zveřejněné zprávy o stavu životního prostředí ČR přes pozitivní trendy v oblasti recyklace nadále převažuje skládkování komunálního odpadu (45 %) a jeho míra je dle vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce alarmující. Kvůli ochraně životního prostředí, nerostných surovin a klimatu tak ministerstvo vidí shodně s autory projektu potenciál v další recyklaci výrobků a v jejich opravování a udržení v ekonomice co nejdéle.

Ministerstvo životního prostředí připravuje komplexní změnu odpadových zákonů, která chce ukončit dnešní plýtvání, kdy využitelné suroviny končí na skládkách. Navíc tu máme celoevropská pravidla oběhového hospodářství, která by měla pomoci nejen tomu, že větší část nefunkčních věcí bude recyklována, ale ve hře je i delší životnost výrobků, lepší možnosti oprav nebo alespoň možností výrobky jednoduše rozebírat. Dnes se musíme znovu učit, že svět zkrátka není na jedno použití a věci se nekupují proto, aby se co nejdříve vyhodily, ale naopak proto, aby nám sloužily co nejdéle," řekl ministr Brabec.

Politické souvislosti v oblasti opravitelnosti výrobků

Boj za lepší opravitelnost výrobků a přechod na cirkulární ekonomiku bez zbytečného odpadu vyhlásila Evropská komise už v roce 2015 a v roce 2017 ho potvrdil i Evropský parlament. Během letošního prosince je na úrovni členských států EU hlasováno o klíčových normách souvisejících s lepší opravitelností výrobků (Directive on Ecodesign, Regulation on Energy Labelling). Kromě zvýšení energetické účinnosti Komise EU poprvé zahrnula do svých návrhů také komplexní požadavky, které podporují dlouhou životnost výrobků. Nyní bylo členskými státy včetně ČR schváleno, že v případě bílé elektroniky a televizorů budou muset být tyto výrobky snadno bez poničení rozložitelné a zase složitelné a výrobci budou muset dodávat po určitou dobu náhradní díly (tato doba se bude lišit dle typu, obvykle 7 let). Podobně na tom mají být i další spotřebiče jako LCD či mobily. Pro členské státy by tyto povinnosti měly nabíhat postupně po roce 2020.

Průzkum Opravitelnost výrobků - Spotřebitelé I. byl realizován v období 14.9.-17.11.2018 na počtu 155 dotázaných formou online dotazníků přes Survio.com. Je součástí projektu Opravme Česko podporovaného grantem Státního fondu životního prostředí. Jedná se o průběžné výsledky, komplexní výsledky na počtu 1000 dotázaných budou včetně závěrečné zprávy zveřejněny na podzim 2019.